Binnen de bebouwde kom mag u niet met uw (45 km/u-) scooter op het fietspad rijden. Snorscooters (tot 25 km/u) mogen dat wel. Behalve in Amsterdam en Utrecht: daar moeten alle scooters sinds april/mei 2019 op de rijbaan rijden. Buiten de bebouwde kom moet u altijd op het fietspad rijden. Is er geen fietspad dan mag u op de rijbaan rijden.

Is er een verplicht fiets- en bromfietspad? Dan moet u daarop rijden. Ook als u binnen de bebouwde kom rijdt. U kunt een verplicht fiets- en bromfietspad herkennen aan een blauw rond bord met een fiets en een brommer erop.